Skip to main content

Comerç, turisme i restauració demanen la suspensió immediata del pagament d’impostos

Associacions dels tres sectors s’han unit per a sol·licitar una mesura que permetria generar a Balears més de 100 milions d’euros mensuals de liquiditat immediata.


Palma, 27 de març de 2020


Els sectors de comerç, turisme i restauració, s’han unit per a sol·licitar la immediata suspensió dels pagaments d’impostos. Especialment els relacionats amb l’IVA, IRPF i quotes a la Seguretat Social. Aquesta suspensió afectaria a totes aquelles empreses que després de la declaració de l’estat d’alarma i les mesures de contenció de propagació del coronavirus, han hagut de tancar o han vist significativament reduïda la seva activitat i facturació
Les patronals intersectorials PIMEM i CAEB, juntament amb el suport de l’Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears(ACH), la Associacióde Petits Hotels, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Habtur, Federació d’Estades Turístiques Vacacionals (FETV) CaebRestauració, Pimem Restauració, Afedeco i Pimeco reclamen de manera excepcional, temporal, urgent i immediata:
-Suspendre durant els pròxims tres mesos la presentació (o com a mínim d’efectuar l’ingrés íntegrament) de les declaracions i autoliquidacions tributàries (especialment en relació amb l’IVA, IRPF i quotes a la Seguretat social), tant les mensuals com les relatives a la totalitat del primer trimestre, excepte aquells que tinguin dret a devolució, com és habitual en el sector d’apartaments turístics, hoteler i comerç de moda.
-Suspendre durant els pròxims tres mesos imposats de caràcter autonòmic i local. Especialment les taxes municipals (taxes de residus, ocupació de la via pública, IBI, etc).
-Suspensió anual de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).
-Que la mesura s’apliqui amb independència de l’import i els subjectes que les realitzin, sense interessos.
-Que aquestes quantitats suspeses, en el seu cas, es pugui fraccionar el seu pagament amb posterioritat durant els sis mesos següents.
La suspensió en el pagament d’impostos és una mesura d’aplicació immediata que permetria generar a Balears més de 100 milions d’euros de liquiditat immediata al mes en els sectors de comerç, turisme i restauració. Una liquiditat que ajudaria les empreses a poder fer front al pagament de proveïdors, treballadors, etc.
El comerç, turisme i restauració representen prop del 40% del PIB a Balears, i són sectors de vital importància per a l’economia de la comunitat, ja que, en el seu conjunt, generen prop del 40% de l’ús de les illes (206.900 treballadors).
Estem davant empreses en les quals més del 65% de les seves despeses mensuals estan relacionades amb el lloguer del local i el pagament de nòmines. Si continuem amb aquest context, en el qual l’ingrés mensual està sent pròxim al zero, és absolutament necessari facilitar la liquiditat al sector per a evitar la suspensió de pagaments i/o el tancament definitiu d’aquestes empreses que conformen els tres sectors.
Aquesta reclamació per part dels sectors de comerç, turisme i restauració de Balears s’uneix a la ja realitzada pels mateixos sectors de Catalunya.