Qui som

Habtur Balears és l’Associació de referència del sector d’habitatges de lloguer turístic a les Illes Balears. Des d’Habtur Balears creim que tan sols des de la unió dels propietaris podem defensar els nostres
drets promoguent alhora un nou model més sostenible que beneficii al conjunt de la societat.


Antoni Serra Cantallops – President

Antoni Serra és professor titular d’Economia de l’Empresa a la Universitat de les Illes Balears i és expert en comercialització i investigació de mercats. Doctor en Economia per la UIB (1996) La seva activitat investigadora està centrada en l’àrea del turisme, en aspectes relatius a la comercialització, la investigació de mercats i el comportament del consumidor en turisme i la planificació estratègica d’empreses i destinacions turístiques. És investigador principal del Grup de Recerca en Direcció i Planificació d’Empreses i Destinacions Turístiques i, ha participat i dirigit nombrosos projectes de recerca aplicada i assessorament per a diverses administracions públiques en l’àmbit del turisme. Ha publicat articles en revistes acadèmiques internacionals com el International Jornal of Hospitality Qyarterly i Annals of Tourism Research, entre d’altres.

María Gibert – Gerent

PRESIDENT: ANTONI SERRA CANTALLOPS
VICEPRESIDENT PRIMER: JOSEP ARROM MARTORELL
VICEPRESIDENT SEGON: TOLO GOMILA VIDAL
SECRETARI: ANTONI LLABRÉS MARTORELL
TRESORER: RAFEL SIQUIER TORRANDELL
VOCALS: JOAN SERRA SIQUIER
VOCALS: CRISTINA GUARDIOLA MOREY
VOCALS: JOAN MIRALLES PLANTALAMOR
VOCALS: ANTONI JAUME MORENO
VOCALS: ANTONI PROHENS VIDAL