Que feim a Habtur Balears?

Habtur Balears és l’associació de referència del lloguer turístic a Balears.

Avui dia, aproximadament 150.000 places turístiques estan dedicades exclusivament a lloguer vacacional, cosa que significa que 1 de cada 3 turistes trien aquesta modalitat allotjativa.

Nombrosos estudis indiquen que el nostre sector està en auge i que té un efecte multiplicador en l’economia de les illes atès que reparteix de manera més transversal els beneficis entre l’oferta complementària com el petit comerç, la restauració, l’oci, l’artesania, i un llarg etcètera.

El principal objectiu de Habtur Balears és posar en valor les bonances de la nostra activitat com a pilar fonamental de l’economia de la nostra terra.

A més, entre els objectius de l’associació, un dels primordials, també és minimitzar l’impacte mediambiental de l’activitat, fomentar l’aplicació de polítiques que redueixin al màxim la contaminació i gestionar netament els residus que genera la nostra activitat.

Qualitat, qualitat i qualitat són les nostres premisses principals. Som conscients que només oferint un producte de qualitat fomentem el turisme de qualitat i ajudem a preservar el nostre principal actiu enfront del món, que és el nostre envejable paisatge.

No oblidem tampoc que llogar un habitatge a un turista és una activitat molt arrelada en la nostra terra i que, la nostra modalitat alojativa ofereix una experiència molt més autèntica i permet al turista conèixer molt millor l’entorn i tot el que poden oferir els nostres pobles i els nostres barris. El turista que tria la nostra oferta prefereix sentir-se un veí més.

Ser soci de Habtur Balears, a més le permitiràbeneficiar-se de:

  • Assessoria jurídica, administrativa, fiscal i tècnica bàsica.
  • Defensa dels interessos del sector davant les institucions i organismes públics i privats, així com altres actors rellevants.
  • Avantatges econòmics amb nombroses empreses col·laboradores.
  • Informació periòdica amb les novetats de l’associació i del sector, així com les normatives legals d’aplicació al lloguer vacacional.
  • Interlocució com a associació davant els mitjans de comunicació.
  • Participació dins l’estructura europea del lloguer vacacional a través de FEVITUR (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos) i EHHA (European Holiday Home Association).
  • Creació d’esdeveniments de formació, informació i reflexió.
  • Denúncia de l’intrusisme i les males pràctiques.
  • Participació en fires i esdeveniments en representació del sector del lloguer d’habitatge vacacional a Balears.
  • Una web pròpia, de cada soci, vinculada a HABTUR, amb motor de reserves.