Skip to main content

APTUR-BALEARS ENTRA EN EL CONSORCI BORSA D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Palma. 26 de març de 2018.- APTUR-Balears forma part des d’avui del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, del qual també en formen part altres òrgans de l’executiu autonòmic i insular, així com sindicats i patronals hoteleres. L’entrada d’APTUR-Balears dins aquest consorci suposa un èxit per l’associació així com un pas endavant per als petits propietaris que es dediquen al lloguer vacacional a les Illes Balears, que a partir d’ara tindran veu pròpia i podran participar en les decisions que es prenguin relacionades amb la borsa d’allotjaments turístics.

El Consorci es va crear mitjançant Acord del Consell de Govern de 20 d’octubre de 2008. Integrat per institucions públiques i privades, el seu objecte és l’assessorament i la gestió en les operacions destinades a l’obtenció de noves autoritzacions d’allotjaments turístics que necessitin la baixa definitiva d’una autorització d’obertura, dins l’àmbit territorial de Mallorca. També la creació d’una bossa de places que, d’acord amb el previst a la Llei General Turística, s’integra per l’adquisició d’autoritzacions d’obertura que els titulars han donat de baixa definitiva voluntàriament, de les que la Conselleria ha donat de baixa definitiva d’ofici i places de les autoritzacions d’obertura donades de baixa definitiva no utilitzades pels interessats.

MÉS D’UN CENTENAR DE PERSONES OMPLE LA PRIMERA JORNADA PROFESSIONAL D’APTUR-BALEARS

 

Palma. 24 de març de 2018.- Més d’un centenar de persones han omplert les primeres jornades professionals convocades per APTUR-Balears, celebrades avui al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma. Aquesta primera convocatòria de l’Espai de Formació per Habitatges Turístics obeeix a la intenció de l’associació de referència del lloguer vacacional de professionalitzar aquesta activitat i apostar per la legalitat en el sector.

El president d’APTUR-Balears ha declarat en l’apertura de la jornada que la professionalització del sector aportarà més tranquil·litat als propietaris, que els darrers temps viuen preocupats pels continus canvis normatius, així com més rendibilitat, qualitat i credibilitat al lloguer turístic. “Us proposam avui canviar preocupació per ocupació. Deixar de preocupar-nos per allò què passarà amb la llei, amb la zonificació, amb la LAU, per ocupar-nos en conèixer millor com donar resposta a tot allò que vengui, i com oferir el millor producte en qualsevol context. Per això ens hem de professionalitzar”, ha afirmat Joan Miralles en la presentació de la jornada.

Així mateix, el president d’APTUR-Balears ha recordat que Balears viu temps favorables, ja que es presenta com una destinació segura en comparació amb altres països de la Mediterrània, “però hi haurà un moment en el qual altres països puguin oferir aquesta tranquil·litat, i quan arribi aquest moment el sector del lloguer vacacional a Balears ha d’estar consolidat i professionalitzat”, segons Joan Miralles.

L’Espai de Formació per a Habitatges Turístics ha proporcionat avui formació sobre altes, fiscalitat i impost turístic. A una següent jornada, a finals d’abril, oferirà formació sobre home staging i pricing. Finalment, al mes de setembre es farà una nova jornada per fer balanç de la temporada i apuntar noves tendències.

 

PREVISIONS PER A LA TEMPORADA

L’Espai de Formació per a Habitatge Turístics coincideix amb l’inici de la campanya de Setmana i Santa i de la temporada 2018. Tot i haver-hi unes bones previsions d’ocupació, com a punt de partida, APTUR-Balears considera que la manca de zonificació a aquesta època de l’any, les errades no resoltes de la Llei de Turisme i les incerteses generades en alguns ajuntaments, com el de Palma, estan fent perillar la temporada turística al lloguer vacacional.

“Molts de propietaris no saben si podran llogar o no els seus habitatges i, per tant, no els poden oferir a les plataformes, just en aquest moment en el qual els turistes europeus estan preparant les seves vacances d’estiu”, ha assegurat Joan Miralles. “Ja vàrem perdre la temporada de l’any passat, a causa de la irrupció de la Llei de Turisme i els seus canvis en mig de l’estiu, i ara estam a punt de perdre una segona temporada”, ha advertit Miralles. “És injust que el lloguer vacacional estigui patint aquesta situació, quan és un dels que més contribueix a la desestacionalització i al repartiment més democràtic dels beneficis del turisme”.

El president d’APTUR-Balears ha recordat que les incerteses normatives en el lloguer vacacional no només afecten els propietaris i els turistes europeus, també a molts de ciutadans de Balears que volen passar les seves vacances a llocs costaners de les illes. “Aquestes persones ara mateix no saben si podran o no llogar un habitatge a llocs costaners tradicionalment turístics. No té cap sentit que cada família compri un habitatge a la costa per passar les seves vacances, quan es pot llogar per uns dies i optimitzar així els habitatges costaners, evitant més construcció”, ha dit Miralles.

L’Ajuntament de Muro actua a favor dels hotelers

Palma. 21 de març de 2018.- APTUR-Balears denuncia que l’ajuntament de Muro, encapçalat pel seu batle Martí Fornés, actua a favor dels hotelers i en contra dels interessos dels veïns, en prohibir el lloguer vacacional a plurifamiliars a tot el municipi.

En la proposta de zonificació, el Consell de Mallorca autoritza a Muro el lloguer turístic tant a plurifamiliars com a unifamiliars. Tot i així, la Junta de Govern de l’ajuntament murer ha aprovat sol·licitar al Consell la prohibició a habitatges plurifamiliars. Segons la nova Llei de Turisme, aquesta restricció haurà de ser acceptada pel Consell, ja que és més restrictiva.

APTUR-Balears considera que darrere aquesta mesura hi ha interessos per part del batle de Muro, que gestiona l’ajuntament afavorint amb claredat al sector hoteler i perjudicant les famílies que fan lloguer vacacional, al petit comerç i a l’oferta bàsica, que són els sectors que més es beneficien del model allotjatiu que proposa el lloguer vacacional.

Aquesta mesura de l’ajuntament no és el primer atac que el batle de Muro fa al lloguer vacacional: fa uns mesos va aplicar les mateixes taxes de recollida de residus als hotelers i als propietaris de lloguer vacacional, sense tenir en compte les diferents característiques, ingressos i generació de residus entre tots dos. APTUR-Balears exigeix al batle de Muro que compleixi amb la seva obligació d’estar al servei de tots els ciutadans, i no només al servei dels interessos particulars del sector hoteler.

APTUR-Balears apuesta por la legalidad en el alquiler vacacional

Palma. 17 de marzo de 2018.- APTUR-Balears apuesta por el cumplimiento con la legalidad vigente dentro del alquiler vacacional y hace un llamamiento a todos los propietarios porque desarrollen su actividad dentro del marco normativo surgido a raíz de la nueva Ley de Turismo y la futura zonificación. No es la primera vez que la asociación de referencia de alquiler vacacional hace una manifestación como esta: a pesar de no estar de acuerdo con muchos de aspectos de la nueva normativa, cuando se aprobó la Ley de Turismo APTUR-Baleares ya recomendó a sus asociados la retirada de la oferta que dejaba de cumplir con la legalidad, para evitar las importantes sanciones que se imponían.

“Precisamente para ayudar los propietarios a cumplir con la legalidad vigente en cuanto a altas e impuestos organizamos el Espacio de Formación para Viviendas Turísticas”, ha explicado Joan Miralles, presidente de APTUR-Baleares. “Muchos de propietarios tienen dudas sobre como llevar a cabo procesos como las altas de viviendas o el pago del impuesto de turismo, que nosotros siempre hemos defendido”. En este sentido, el Espacio de Formación para Viviendas Turísticas cubrirá esta necesidad y cumplirá también con un segundo objetivo planteado por APTUR-Baleares: “Queremos ir hacia la profesionalización del sector, para ofrecer mayor calidad a los viajeros, más seguridad a los propietarios y un mayor beneficio para Baleares”, ha explicado Joan Miralles.

El Espacio de Formación para Viviendas Turísticas será un acontecimiento periódico. El primer encuentro tendrá lugar el día 24 de marzo, a las 9.30 horas, en el Centro de Cultura Sa Nostra de Palma. Esta primera jornada proporcionará formación sobre cómo dar de alta una vivienda vacacional, a cargo del abogado del despacho Illeslex Javier Blas; sobre fiscalidad, a cargo de Francisco Ramis, de Ramis Consulting; y sobre funcionamiento, alta y declaración del impuesto de turismo sostenible, a cargo de Maria Antònia Truyols Martí, directora de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares.

La segunda jornada formativa, que tendrá lugar a finales de abril, avanzará en la profesionalización con ponencias sobre fotografía de viviendas turísticas, home staging y pricing. A finales de septiembre se celebrará el tercer encuentro, que se centrará en el análisis de los resultados de la temporada de verano y en las nuevas tendencias del sector, a cargo de Fernando Gallardo, periodista, escritor y analista de nuevas tendencias y nuevos conceptos en turismo.

APTUR-Balears fa una aposta per la legalitat al lloguer vacacional

Palma. 17 de març de 2018.- APTUR-Balears fa una aposta pel compliment amb la legalitat vigent dins el lloguer vacacional i fa una crida a tots els propietaris perquè desenvolupin la seva activitat dins el marc normatiu sorgit arran de la nova Llei de Turisme i la futura zonificació. No és la primera vegada que l’associació de referència de lloguer vacacional fa una manifestació com aquesta: tot i no estar d’acord amb molts d’aspectes de la nova normativa, quan es va aprovar la Llei de Turisme APTUR-Balears ja va recomanar als seus associats la retirada de l’oferta que deixava de complir amb la legalitat, per evitar les importants sancions que s’imposaven.

“Precisament per ajudar els propietaris a complir amb la legalitat vigent pel que fa a altes i imposts organitzam l“Espai de Formació per a Habitatges Turístics”, ha explicat Joan Miralles, president d’APTUR-Balears. “Molts de propietaris tenen dubtes sobre com dur a terme processos com les altes d’habitatges o el pagament de l’impost de turisme, que nosaltres sempre hem defensat”. En aquest sentit, l”Espai de Formació per a Habitatges Turístics” cobrirà aquesta necessitat i complirà també amb un segon objectiu plantejat per APTUR-Balears: “Volem anar cap a la professionalització del sector, per tal d’oferir major qualitat als viatgers, més seguretat als propietaris i un major benefici a les Illes Balears”, ha explicat Joan Miralles.

“L’Espai de Formació per a Habitatges Turístics” serà un esdeveniment periòdic. La primera trobada serà dia 24 de març, a les 9.30 hores, al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma. Aquesta primera jornada proporcionarà formació sobre com donar d’alta un habitatge vacacional, a càrrec de l’advocat del despatx Illeslex Javier Blas; sobre fiscalitat, a càrrec de Francisco Ramis, de Ramis Consulting; i sobre funcionament, alta i declaració de l’impost de turisme sostenible, a càrrec de Maria Antònia Truyols Martí, directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

La segona jornada formativa, que tindrà lloc a finals d’abril, avançarà en la professionalització amb ponències sobre fotografia d’habitatges turístics, homestaging i pricing. A finals de setembre se celebrarà la tercera trobada, que se centrarà en l’anàlisi dels resultats de la temporada d’estiu i en les noves tendències del sector, a càrrec de Fernando Gallardo, periodista, escriptor i analista de noves tendències i nous conceptes en turisme.

Unes 50 persones participen a Felanitx en la taula redona sobre llei de turisme i zonificació

Palma. 17 de març de 2018.- APTUR-Balears continua amb la seva ronda de visites als pobles de Balears per donar a conèixer com afecta la Llei de Turisme i la futura zonificació al lloguer vacacional en cada zona concreta de les illes. Ahir, unes 50 persones van assistir a la taula rodona de Felanitx, on hi ha 583 habitatges vacacionals que suposen 4184 places.

El president d’APTUR-Balears, Joan Miralles, va aprofitar la trobada amb els veïns de Felanitx per fer arribar la necessitat de tenir un sector unit i fort, que pugui aconseguir que el nombre de places del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) sigui suficient per mantenir l’oferta de lloguer vacacional que existeix en l’actualitat.

L’advocat i assessor d’APTUR-Balears Javier Blas va explicar les qüestions relacionades amb aspectes legals i el president de PIMEM, Jordi Mora, va destacar la importància del lloguer vacacional per a les petites i mitjanes empreses de Mallorca i el gran potencial d’aquesta modalitat de lloguer turístic per a la democratització dels beneficis del turisme.

APTUR-Balears mostra la seva preocupació per l’equip que elaborarà l’informe de zonificació de Palma

Palma. 10 de març de 2018- APTUR-Balears ha mostrat avui la seva preocupació per l’equip triat per l’Ajuntament de Palma per dur a terme l’informe que delimitarà el lloguer turístic a Ciutat. L’estudi Equip BCpN serà l’encarregat de redactar “la delimitació de zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques i per a la modificació del PGOU per regular aquests establiments”.

L’associació de referència de lloguer vacacional a les Illes Balears considera que les manifestacions fetes per l’arquitecta membre d’aquest equip, Purificación Díaz, mostren els seus prejudicis cap al lloguer turístic i poden condicionar negativament l’informe que s’elabori per a Palma. Concretament, APTUR-Balears es refereix a les declaracions en les quals Díaz assegura que una activitat veritablement col·laborativa no passa per llogar tot un habitatge, sinó només una habitació. Segons l’associació, també és preocupant que per a l’arquitecta Berlín sigui una referència, quan assegura que si en aquesta ciutat es lloga fora de la llei, el propietari pot arribar a perdre l’habitatge.

APTUR-Balears considera que es tracta de postures extremes, que de cap manera redundaran en un benefici per a la ciutat. L’associació recorda que el lloguer vacacional és la forma d’allotjament turístic que més reparteix els beneficis del turisme entre l’oferta bàsica i el petit comerç, per això ha rebut el suport constant de les associacions del petit comerç, restauradors i productors locals. APTUR-Balears demana cercar un equilibri sense radicalitzar postures.

APTUR-Balears organitza un espai de formació per a habitatges turístics per professionalitzar el sector

L’associació considera la manca de formació com un dels problemes del lloguer vacacional

Palma. 9 de març de 2018. La manca de formació en lloguer vacacional i el desconeixement de la nova normativa són alguns dels problemes més importants amb els quals els troben els propietaris que es dediquen a aquesta activitat. APTUR-Balears considera que una major professionalització del sector redundaria en més seguretat per als propietaris, més qualitat per als viatgers i més beneficis per a les Illes Balears. Concretament, l’associació veu imprescindible que els propietaris que es dediquen a lloguer vacacional tinguin formació en aspectes jurídics i burocràtics, fiscalitat, mercat i promoció dels seus habitatges.

 Amb la intenció de fer front a aquesta realitat i de professionalitzar el sector, APTUR-Balears ha organitzat un Espai de Formació per a Habitatges Turístics, que se celebrarà de manera periòdica al llarg de l’any.

 La primera trobada serà dia 24 de març, a les 9.30 hores, al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma. Aquesta primera jornada proporcionarà formació sobre com donar d’alta un habitatge vacacional, a càrrec de l’advocat del despatx Illeslex Javier Blas; sobre fiscalitat, a càrrec de Francisco Ramis, de Ramis Consulting; i sobre funcionament, alta i declaració de l’impost de turisme sostenible, a càrrec de Maria Antònia Truyols Martí, directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

La segona jornada formativa, que tindrà lloc a finals d’abril, avançarà en la professionalització amb ponències sobre fotografia d’habitatges turístics, homestaging i pricing. A finals de setembre se celebrarà la tercera trobada, que se centrarà en l’anàlisi dels resultats de la temporada d’estiu i en les noves tendències del sector, a càrrec de Fernando Gallardo, periodista, escriptor i analista de noves tendències i nous conceptes en turisme.

La jornada formativa de dia 24 de març estarà oberta a tothom, tant socis com no socis d’APTUR-Balears, i les entrades es troben ja a la venda en la web de l’associació www.habtur.com.

APTUR-Balears exigeix estabilitat per al lloguer vacacional a Eivissa, abans que comenci la temporada

7 de març de 2018.- APTUR-Balears ha manifestat avui la seva preocupació per la situació de lloguer vacacional a Eivissa, de cara a l’inici de la temporada turística. L’associació ha remarcat la inestabilitat provocada per la manca de zonificació i l’amenaça de prohibició. Tot això pot provocar una pèrdua de la temporada, la segona després de l’aprovació de la Llei de Turisme l’estiu passat, una pèrdua d’ingressos per a les famílies i de competitivitat per a Eivissa com a destinació turística.

La manca de regulació podria donar lloc a casos d’intrusisme, abusos als consumidors o estafes que, segons l’associació, el Consell d’Eivissa hauria de controlar anticipant-se amb una regulació clara i adient. Basar aquesta regulació en la prohibició fomentarà l’economia submergida i deixarà als viatgers que vulguin fer lloguer vacacional en una situació complicada.

L’associació de referència del lloguer vacacional a les Illes Balears ha mostrat també la seva preocupació per la restricció del trànsit a Formentera. APTUR-Balears reconeix la necessitat de regular la situació, especialment en temporada alta, però demana que es faci amb cura i oferint alternatives, per tal de perjudicar el mínim possible al turisme. Si els turistes no poden arribar als seus habitatges, desistiran de Formentera com a destinació i això suposarà un perjudici per a les famílies que es dediquen al lloguer vacacional a l’illa.

APTUR-BALEARS DESMONTA ELS INDICADORS EN ELS QUALS ES BASA LA ZONIFICACIÓ I QÜESTIONA QUE AQUESTA S’AJUSTI A LA LLEI DE TURISME I A LES PREVISIONS DEL PIAT

L’associació presenta set al·legacions a la zonificació plantejada pel Consell de Mallorca

Palma. 2 de març de 2018. APTUR-Balears ha presentat avui les seves al·legacions a l’aprovació inicial de la zonificació presentada pel Consell de Mallorca. L’associació assegura que els indicadors utilitzats per declarar una zona com a saturada o madura no compleixen els criteris legals determinats en la Llei de Turisme.

El seu president, Joan Miralles, ha recordat avui a una roda de premsa que segons la Llei de Turisme, “es considera zona turística saturada o madura aquella en la qual es sobrepassi el límit d’oferta turística màxima” i “es registri una demanda causant de problemes mediambientals o que, per l’obsolescència de la major part de les infraestructures del sector turístic, (…) hi hagi desequilibris estructurals (…)”.

APTUR-Balears denuncia en les seves al·legacions que els indicadors sobre els quals s’ha fet la zonificació no es basen en aquests criteris marcats per la Llei de Turisme. Segons l’associació, a la zonificació plantejada no s’ha tingut en compte l’estat d’infraestructures com les depuradores, l’abastiment d’aigua, la recollida i el tractament de fems, les carreteres i el transport públic, i quina pressió sobre aquestes infraestructures pot tenir el fet que es puguin fer estades turístiques en habitatges, sinó altres qüestions. APTUR-Balears desmunta els indicadors, un per un:

  • Indicador 1: Incidència sobre les infraestructures i recursos territorials.

L’indicador plantejat pel Consell de Mallorca es calcula amb elements que no tenen res a veure amb les infraestructures ni amb problemes mediambientals, sinó dividint dades de població + places en Establiments Turístics Reglats + places en ETH/VT (registrats) entre hectàrees de cada nucli.

  • Indicador 2: Incidència sobre la caracterització local.

Aquest indicador es calcula dividint Places en Establiments Turístics Reglats + Places en ETH/VT registrats)*100 entre Població INE. En aquest indicador és evident, segons APTUR-Balears, que ni a nivell purament retòric es tenen en compte els criteris legals.

  • Indicador 3: Incidència sobre la possibilitat d’accés a l’habitatge de la població resident.

Aquest indicador es calcula dividint nombre d’habitatges buits entre nombre total d’habitatges. Així, és un indicador que ni tan sols té en compte cap aspecte turístic.

  • Indicador 4: Incidència sobre l’equilibri territorial.

Aquest indicador es calcula dividint nombre d’habitatges registrats per ETH o VT entre nombre total d’habitatges. La relació entre aquests dos totals d’habitatges res determina sobre obsolescència, desequilibri o sobreexplotació. Per a l’associació de lloguer vacacional, el total desencaixi de l’indicador amb el criteri legal torna ser manifest.

 

D’altra banda, l’associació de referència del lloguer vacacional, assegura que les dades amb les quals s’ha elaborat la zonificació no estan actualitzades, sinó que s’han tingut en compte dades de l’any 2011. “Davant una informació antiga i possiblement desfasada s’haurien d’haver fet estudis d’actualització o introduir elements correctors a fi i efecte que no es produeixin resultats que tinguin poc a veure amb la realitat actual”.

APTUR-Balears també ha al·legat en contra de la metodologia emprada per dur a terme la zonificació. En aquest sentit, l’associació qüestiona que per calcular el nombre d’habitatges s’utilitzi, directa o indirectament, dades de plataformes de comercialització, com Airbnb. Es tractaria d’una metodologia poc rigorosa perquè un mateix habitatge pot estar anunciat a diferents plataformes o, fins i tot, més d’una vegada a la mateixa. Així mateix, APTUR-Balears també qüestiona que es doni per fet que el ratio mig al lloguer vacacional sigui de 6,21 places per habitatge, ja que això pressuposa que les places sempre estaran ocupades quan, en realitat, un habitatge de 6 places pot estar ocupat, moltes vegades, per només dues o tres persones.

Pel que fa als habitatges que només es puguin llogar durant 60 dies a l’any, APTUR-Balears al·lega que aquesta modalitat incompleix la Llei de Turisme, que estableix que totes les administracions han d’impulsar la realització d’activitats (…) que contribueixin l’allargament de la temporada alta”. En aquest sentit, es considera que “una empresa turística contribueix al a desestacionalització quan acredita un període d’obertura de més de vuit mesos a l’any”. La modalitat d’estada turística de 60 dies va per definició en contra d’aquest article de la Llei de Turisme i prioritza l’estacionalitat.

Finalment, APTUR-Balears planteja en les seves al·legacions que la zonificació és incoherent amb l’avanç del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), ja que la proposta d’aquest no és zonificar nucli per nucli, sense tenir en compte l’entorn ni una visió global de tota Mallorca. L’associació considera que “no té ni cap ni peus fer una zonificació provisional que res té a veure amb la proposta estratègica i principal de l’instrument que farà la zonificació definitiva”.

 

APTUR-Balears denuncia que es perdrà una segona temporada, a causa dels retards

L’associació de lloguer vacacional ha denunciat que hi ha milers de famílies que esperen la resolució d’un procés de regulació que està durant massa temps i que es corre el risc de perdre una segona temporada. Segons Joan Miralles “els ciutadans europeus estan fent les seves reserves ara, i ens trobam que les famílies que fan lloguer vacacional no poden donar-los una resposta. Per tant, els turistes opten per altres modalitats allotjatives, per altres destinacions o, el que és pitjor, acaben allotjats en habitatges que funcionen dins l’economia submergida, fet que no ens interessa a ningú”.

 

La manca de diligència de la Conselleria de Turisme fa que hi hagi errors tècnics de la Llei de Turisme sense resoldre

APTUR-Balears també ha criticat la inació de la conselleria de Turisme i, en concret, del director general de Turisme, Antoni Sansó, per donar una solució als errors tècnics que té la Llei de Turisme. “Fa mesos que esperam un document de treball que ens varen prometre i que no hi arriba”, ha assegurat la gerent de l’associació, Maria Gibert.