Skip to main content

HABTUR Balears i Agromart signen un conveni de col·laboració per donar la benvinguda als turistes amb producte local

L’associació de referència de lloguer turístic a les Illes Balears ha firmat avui un conveni de col·laboració amb Agromart que pretén donar impuls a la promoció de producte local, de Km 0 de la nostra terra i l’agricultura integrada així com donar suport al món de la pagesia de Mallorca, objectius amb els quals combreguen 100% ambdues parts.

El President d’Habtur, Antoni Barceló, ha remarcat que promocionar el producte local sempre ha estat un dels seus pilars bàsics d’actuació i promoció i el sector agrícola és un dels pilars fonamentals per al bon funcionament de la nostra terra, un sector que crea valor afegit, aposta per la sostenibilitat i promociona un coneixement del nostre entorn i dels nostres productes. 

Rafel Figuera, soci fundador d’Agromart, ha volgut posar de manifest que per Agromart és molt important sensibilitzar al turista que ens visita de tot el producte que podem oferir i, en aquest sentit, col·laborar amb Habtur donarà molt suport al coneixement de l’agricultura i de la qualitat dels nostres productes. 

CONVENI APTUR I CATALANA OCCIDENTE

Aptur-Balears i Catalana Occidente han firmat un conveni a partir del qual els associats poden assegurar els seus habitatges vacacionals complint la normativa obligatòria del Decret 20/2015, de 17 d’abril, i beneficiar-se de múltiples descomptes en altres assegurances.

 

L’ASSEGURANÇA DE LLAR NO ÉS VÀLIDA

Necesites una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi l’activitat

 

“Disposición transitoria novena Póliza de seguro de viviendas objeto de comercialización turística y viviendas turísticas de vacaciones

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este decreto será necesario, para poder comercializar las viviendas turísticas de vacaciones; las viviendas objeto de comercialización turística inscritas de conformidad con la derogada Ley 2/2005, de 22 de marzo, así como las viviendas objeto de comercialización de estancias turísticas, ya inscritas bajo la vigencia de la Ley 8/2012, que la empresa comercializadora haya suscrito la póliza de seguro mencionado en el artículo 107.4 de este decreto”