El lloguer vacacional suposa només el 15,3% dels turistes de les Illes Balears, mentre que el turisme hoteles en suposa el 66,4%

El lloguer vacacional és el responsable només del 7,3% de la pressió demográfica a Baleares durant el mes d’agost, el de major afluència de turistes

Els allotjaments de no mercat (segones residències en propietat, habitatges de familiars o amics i similars) aporten més turistes (16,2%) que el lloguer vacacional

Palma. 14.07.2017.- APTUR-Balears ha presentat avui un exhaustiu informe amb dades procedents de l’IBESTAT (Institut Balear d’Estadística) i l’INE (Institut Nacional d’Estadística), que demostra que el lloguer vacacional suposa només el 15,3% del nombre de turistes que venen a Balears, en comparació amb el 66,4% que suposa el sector hoteler. Aquestes dades posen al descobert les falàcies vessades per aquells que culpen al lloguer vacacional, en exclusiva, de l’anomenada massificació a Balears.

Les dades recopilades per APTUR-Balears procedeixen de fonts públiques de probada solvència, com l’IBESTAT i l’INE, a través de FRONTUR (Enquesta de Moviments Turístics a Fronteres), EGATUR (Enquesta de despesa turística) i l’Enquesta de Turisme als Residents. Les enquestas de FRONTUR i EGATUR es realitzen a turistes en els aeroports, sobre una base de 37.509 persones i proporcionen una imatge bastant aproximada de la realitat.

Així, el mes d’agost de 2016 el total de turistes que visitaren Balears fou de 2.738.162. D’aquests, 418.220 s’allotjaren a habitatges vacacional (donats i no donas d’alta), cosa que suposa un 15,3% sobre el total. Els turistes allotjats a hotels i/o similars ascendeix a 1.819.440 (un 66,4%). Una dada significativa és la d’aquells que foren a una casa en propietat, en gran part construit pel nomenat turisme residencial o extrangers que han comprat una segona residència a Baleares: la xifra ascendeix a 160.714 el mes d’agost de 2016, cosa que representa un 5,9% del total del número de turistes. Finalment, 250.819 persones s’allotjaren a cases de familiars o amics (9,2%) i a altres allotjaments no de mercat: multipropietat, intercanvi d’habitatges, caravanes fora de càmpings, etc. (1,1%). Això suposa que els allotjaments de no mercat suposen més turistes (16%) que el lloguer vacacional (15,3%).

Pel que fa al número de pernoctacions, el 60,4% d’elles es produeixen a estableciments hotelers, mentre que només un 17,3% es produix en lloguer vacacional. Per analitzar la prsesió demogràfica global a Baleares en el mes de major ocupació, l’agost, l’informe d’APTUR-Balears té en compte tant la població resident com els turistes. Aquest anàlisis demostra que el lloguer vacacional és responsable només del 7,3% de la pressió demogràfica de Balears durant un dia del mes d’agost, en comparació amb el 22,80% del sector hoteler.

L’associació de referència del lloguer vacacional a Baleares conclou que, com demostren les dades, el sector hoteler és el principal responsable del volumen de turistes. “El plantejament que, per frenar l’anomenada massificació, s’ha de tallar el camí al darrer en arribar, és a decir, a la gent normal que lloga els seis habitables, es sesgat i suposa una defensa dels interessos del sector hoteler, amb privilegis que vienen de lluny. Suposa, a més, un intent d’evitar la democratització del turisme i una millor distribució territorial i social dels ingressos que procediesen d’ell”.

APTUR-Balears centra l’informe en el número de turistes, en lloc del número de places, ja que assegura que “centrar el debat en el número de places en lloc de en el número de turistes beneficia, una vegada més, al sector hoteler, i proporciona dades no reals de cara a l’anàlisis del volumen de turistes: mentres que en un hotel l’ocupació total podria suposar, de fet, més persones allotjades que las places oficials, en el lloguer vacacional una ocupació total podria representar menys persones que les places comtabilitzadas”. Així, “les places turístiques hoteleres tendeixxen a ocupar-se plenamente i fins i tot augmentar sobre les places declarades, ja que no es comtabilitzen com plaça als menors de 12 anys ni els llits supletoris i, en conshqüència ens podem trobar amb que la xifra de les places reals que s’ocupan a els hotels siguin, en alguna casos, superiors a la comtabilitzada oficialment. D’altra banda, en el lloguer vacacional es comtabilitzan totes les places oficial d’habitatge, tot i que no siguin ocupades plenament”.