Skip to main content

ANTONI BARCELÓ, ELEGIT NOU PRESIDENT D’HABTUR BALEARS

“Les línies estratègiques del nou mandat seran la modernització del sector i l’augment de la massa social de l’associació” 

Palma, 12 de març de 2021

Antoni Barceló ha estat elegit nou president d’Habtur Balears en l’assemblea extraordinaria celebrada dijous dia 11 de març, quan ja han passat els 4 anys de mandat i així com marquen els estatuts de l’associació. La seva, ha estat la única candidatura que s’ha presentat i, per tant, ha estat elegit per aclamació. A la presidència de Barceló, s’hi suma una vicepresidència, la de Joan Miralles. 

La resta de la junta directiva estarà formada pel secretari, Antoni Quetglas, la tresorera, Maria Gibert, i 6 vocals; Antoni Serra, Tolo Gomila, Biel Vives, Doris Obermayr, Antoni Pacual i Joan Serra. 

Barceló, que seguirá una línia continuista de la feina feta per l’anterior directiva, també vol fer una “aposta decidida per augmentar la massa social de la nostra entitat a més de la necessària modernització del sector per adaptar-nos als nous temps i obrir nous canals de venda per aquesta modalitat allotjativa que representam”.

Pel que fa al futur immediat, Barceló ha posat de manifest que “és primordial centrar-nos en la digitalització i augmentar la nostra representativitat”. El president també ha destacat que “hem de crear valor afegit i dignificar d’una vegada per totes un sector que té molts més efectes positius en l’economia i és un motor de reactivació en la situació pandèmica que vivim”.