HABTUR Balears exerceix representació institucional, t’informa i assessora, generam i feim difusió als mitjans de comunicació de notícies relacionades amb el sector

Defensam un lloguer sostenible on el lloguer vacacional sigui una eina per a una millor distribució dels ingressos del turisme.

A més d’oferir nombrosos avantatges

Informació i assessorament: proporcionam als nostres associats assessorament en matèria jurídica, administrativa, fiscal i aspectes tècnics i comunicació externa.

Informes i estudis turístics: participam als informes espanyols i europeus damunt el sector de lloguer de vacances.

Mitjans de comunicació: generam i administram notícies de diferents mitjans amb el propòsit de mantenir informats als nostres associats de les novetats del sector.

Sostenibilitat: defensam un model sostenible, on el lloguer vacacional sigui una eina per a una millor distribució dels ingressos del turisme en col·laboració amb els productors locals i les petites i mitjanes empreses.