La sentència és un precedent de cara a la futura zonificación que presten Testablir la Llei de Turisme de Balears

Palma. 26 de abril 2017.-

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Canàries ha sentenciat a favor de FEVITUR (Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y  Apartamentos Turísticos), de la qual en forma part APTUR-Balears, en el recurs contenciós-administratiu plantejat per la Federació contra el Goviern de Canàries, anulant així varis artícles del Decret que regula el lloguer vacacional.

FEVITUR plantejà el juny de 2015 un recurs contenciós-administratiu contra la regulació canària, que excluia de l’àmbit d’aplicació del Reglament dels Habitatges Vacacionales a les “edificacions ubicades en sols turístics que es troben dins de les zones turístiques o de les urbanitzacions turístiques, així com els habitatges ubicats a urbanitzacions turístiques o en urbanitzaciones mixtes residencials turístiques”. A la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries estableix que “excluir l’oferta d’habitatges vacacionals de les zones turístiques o d’aquellas d’ús mixt, precisament on es tracten de localitzar predominantment els usos turístics, no té cobertura legal a la Llei de Turisme de Canàries”.

La sentència afirma que “el reglament infringeix clarament la llibertat d’empresa i la llibertat de prestació de serveis, limitant l’oferta turística sense justificació suficiente. (…) L’única explicació plausible a aquesta sentència és que amb això es tracti d’afavorir l’oferta de productes allotjatius turístics tradicionals implantats majoritàriament a aquestes zones turístiques, vulnerant així la lliure competència a la prestació de serveis”.

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries també anul·la l’article que prohibeix el lloguer d’habitacions “ja que no hi ha raons per exigir a un client que només desitgi contractar una habitació per allotjar-se que assumeixi el cost de l’arrendament de la totalitat de l’habitatge”.

APTUR-Balears valora molt positivamente aquesta sentència per la rellevància que pot tenir de cara a la futura modificació de la Llei de Turisme plantejada pel Govern de les Illes Balears que, igual que Canàries, planteja una zonificació pel lloguer vacacional. A més, l’associació de referencia del lloguer vacacional a Baleares demana a la Conselleria de Turisme que revise el cas de Canàries, per evitar incurrir en els mateixos errors.