L’associació de referència del lloguer turístic a Balears critica que el Govern de l’Estat no presenti un recurs a la Llei de Turisme balear després que el Ministerio de Economía qüestionàs molts dels apartats modificats. 

Palma, 1 de novembre de 2017

Una vegada acabat el termini per presentar el recurs per part de l’Estat espanyol, després de 3 mesos de l’aprovació de la llei 6/2017 i de les reunions mantingudes amb els partits amb representacio a Madrid (PP/C’s) l’Estat ha decidit no presentar el recurs a la llei turística després de varies peticions per part d’Aptur Balears.

El PP, degut a les pressions dels hotelers a balears i a Madrid, i gràcies a l’excel.lent relació dels hotelers mallorquins i les seves constants reunions amb el ministre d’Energia i Turisme, ha decidit abandonar als propietaris que volen fer lloguer vacacional.

Així, ens trobam davant un Govern Balear que prometia regular i finalment prohibeix, i un Govern espanyol que ha practicat deixadesa de funcions per pura estratègia política i fidelitat al sector hoteler, desatenent les demandes ciutadanes d’una regulació justa del lloguer turístic.

Aptur recorda que el mateix Ministerio de Economia de l’Estat va emetre un informe on s’especificava la necessitat de qüestionar els següents apartats de la modificació de la llei:

– Fijación por los planes de intervención en ámbitos turísticos, planes territoriales insulares y otros instrumentos urbanísticos, de límites máximos que impiden la comercialización de estancias turísticas en viviendas (redacción del nuevo artículo 5, apartados 3 a 5)

– Sometimiento del inicio de la actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas al régimen de declaración responsable (redacción del nuevo artículo 23.6) con una vigencia máxima de 5 años (nuevo artículo 50.3).
– Facultad de los Consejos Insulares de fijar las zonas en las que puede llevarse a cabo la actividad de comercialización de estancias turísticas en vivienda (nuevos artículos 50.3 y 75).
– Requisitos restrictivos para la comercialización de estancias turísticas en viviendas en variados ámbitos: contadores individuales de agua y otros suministros (nuevo artículo 50.6); necesidad de contar con acuerdo de la Junta de propietarios para la comercialización turística de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal (nuevo artículo 50.7); imposibilidad de formalización de contratos por habitaciones (nuevo artículo 50.13); y prohibición de comercializar estancias turísticas en viviendas con una antigüedad inferior a 5 años (art. 50.17).

Ara, Aptur Balears es concentrarà en la lluita a Brusel·les i, a través de FEVITUR, presentarà una ampliació de la denúncia de la llei turística davant la Secretaria General de la Comissió Europea, perquè contradiu les directives europees de lliure competència.

L’associació de referència del lloguer turístic vol recordar que sempre ha estat a favor d’una regulació del sector, però en cap cas considera la modificació d’aquesta llei sigui una regulació sinó una prohibició “de facto” de l’activitat.