Palma. 13.06.2017.-

APTUR-Balears ha fet arribar a la directora general de Turisme, Pilar Carbonell, les seves línias vermelles de cara a la modificació de la Llei de Turisme. Ha estat durant la reunió mantinguda a la seu de la Conselleria d’Innovació, Investigació i Turisme amb les sectorials de Turisme de PIMEM, entre las quals es troba APTUR-Balears.

L’associació de referència del lloguer vacacional a Balears ha manifestat la seva preocupació per la incompatibilitat de la modificació de la Llei de Turisme amb altres lleis estatals i europees, com la Llei de Propietat Horitzontal i la Llei d’Arrendaments Urbans, així com la preocupació pels informes de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència i del Ministeri d’Economia, que posen en dubte la nova regulació. A més, APTUR-Balears ha comunicat a la directora general que està estudiant la preparació de tot tipus d’accions i recursos legals o judicials, inclosa la via penal.

Les línies vermelles d’APTUR-Balears a la modificació de la Llei de Turisme són:

1. Que no es permeti que la zonificació i el PIAT puguin prohibir les ESTÀNCIES TURÍSTIQUES EN HABITATGE en funció de la seva tipologia.

2. Fins que no s’aprovi la borsa de places específiques per les ESTÀNCIES TURÍSTIQUES EN HABITATGE, prevista pel PIAT, que la modificació de la llei especifiqui de manera clara que la borsa existent actualment sigui d’ús mixte (allotjament i estàncies) des de l’entrada en vigor de l’aprovació de la modificació de la llei.

3. Eliminar el periode de 5 anys que afecta als plurifamiliars per revisar la renovació de la DRIAT, equiparan-lo als unifamiliars.

4. Que la prohibició en sòl rústic protegit només afecti a les Árees d’Alt Nivell de Protecció (AANP) i a les Árees Naturals d’Especial Interés (ANEI).

5. Que la limitació dels 5 anys d’antiguitat i residència anterior sigui per a les edificacions les quals la seva construcció es faci des del moment de l’aprovació de la modificació de la llei.

6. Que la limitació corresponent a les comunitats de veïnats dels plurifamiliars consisteixi en una prohibició expressa en els estatuts de la comunitat de veïnats, en las contrari s’estarà autoritzant l’activitat.

7. Pel que fa a l’obligació d’instal·lar contadors oficials de gas i aigua, que es modifiqui per medidors de gas i aigua.

8. Que la situació legal dels habitatges que tenguin autorització (DRIAT) amb anterioritat a l’entrada en vigor de la modificació de la llei quedi especificada de manera clara en la Disposició Addicional Transitòria.

9. Pel que fa a la sanció corresponent a la infracció greu, eliminar l’especifitat prevista per la no presentació de la DRIAT que consisteix en sanció de 20.001 a 40.000 €.

APTUR-Balears demana al Govern i a los partits polítics que formen l’arc parlamentari que treguin endavant una llei sòlida, respectuosa amb la resta de la regulació, que no tengui que ser revocada posteriorment por organismes superiors.